Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™! dieu.ans@ansvietnam.com
  0902.337.066
  Skype Me™! tuyen@ansgroup.asia
  0903.051.748

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 2
   • Khách Khách 2
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0467162

  Stock

  AB105L.230.74 / AB105L.230.73 / AB105L.230.72 / AB105L.230.71 COMAX-ANS VIETNAM 

  AB121R.024.22 / AB121R.024.21 / AB121R.012.27 / AB121R.012.25 COMAX-ANS VIETNAM

  AB121R.012.24 / AB121R.012.23 / AB121R.012.22 / AB121R.012.21 COMAX-ANS VIETNAM

  1.      Sounder with LED beacon

  -          Electronic sounder SOL with LED beacon

  SOL.230.711 / SOL.024.211 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Electronic sound generator with LED multifunction beacon AB105L

  AB105L.230.74 / AB105L.230.73 / AB105L.230.72 / AB105L.230.71 COMAX-ANS VIETNAM

  AB105L.115.75 / AB105L.115.74 / AB105L.115.73 / AB105L.115.72 COMAX-ANS VIETNAM

  AB105L.115.71 / AB105L.048.25 / AB105L.048.24 / AB105L.048.23 COMAX-ANS VIETNAM

  AB105L.048.22 / AB105L.048.21 / AB105L.024.25 / AB105L.024.24 COMAX-ANS VIETNAM

  AB105L.024.23 / AB105L.024.22 / AB105L.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Electronic sound generator with LED multifunction light AB112L

  AB112L.230.75 / AB112L.230.74 / AB112L.230.73 / AB112L.230.72 COMAX-ANS VIETNAM

  AB112L.230.71 / AB112L.115.75 / AB112L.115.74 / AB112L.115.73 COMAX-ANS VIETNAM

  AB112L.115.72 / AB112L.115.71 / AB112L.048.25 / AB112L.048.24 COMAX-ANS VIETNAM

  AB112L.048.23 / AB112L.048.22 / AB112L.048.21 / AB112L.024.25 COMAX-ANS VIETNAM

  AB112L.024.24 / AB112L.024.23 / AB112L.024.22 / AB112L.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Electronic sound generator with LED multifunction light AB121L

  AB121L.230.75 / AB121L.230.74 / AB121L.230.73 / AB121L.230.72 COMAX-ANS VIETNAM

  AB121L.230.71 / AB121L.115.75 / AB121L.115.74 / AB121L.115.73 COMAX-ANS VIETNAM

  AB121L.115.72 / AB121L.115.71 / AB121L.048.25 / AB121L.048.24 COMAX-ANS VIETNAM

  AB121L.048.23 / AB121L.048.22 / AB121L.048.21 / AB121L.024.25 COMAX-ANS VIETNAM

  AB121L.024.24 / AB121L.024.23 / AB121L.024.22 / AB121L.024.21 COMAX-ANS VIETNAMc

  2.      Buzzer with LED

  -          Multicolour LED light AL1 with sounder

  AL1.230.11 / AL1.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  -          LED Panel mount flash light with buzzer DBF

  DBF.230.11 / DBF.115.31 / DBF.048.31 / DBF.024.31 COMAX-ANS VIETNAM

  I.                    Telephone and accessories

  1.      Heavy duty telephones

  -          Heavy-duty Telephone Resistel

  Resistel.64302 / Resistel.64301 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Industrial Telephone Ferntel

  Ferntel3.33021 / Ferntel3.32021 / Ferntel3.31021 / Ferntel3.30021 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Compact Telephone FerntelW

  FerntelW.64603 / FerntelW.64404 / FerntelW.64401 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Heavy duty telephone InduTel

  Indutel.64502 / Indutel.64501 COMAX-ANS VIETNAM

  2.      Heavy duty IP telephones

  -          Heavy-duty Telephone Ferntel IP

  FerntelIP.33121 / FerntelIP.31121 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Heavy-duty Telephone Resistel IP

  ResistelIP.6438005 / ResistelIP.6438002 / ResistelIP.64380 COMAX-ANS VIETNAM

  3.      Heavy duty GSM telephones

  -          Heavy duty telephone Ferntel GSM - FerntelGSM.64702 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Heavy duty telephone Resistel GSM - ResistelGSM.64801 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Heavy duty telephone Indutel GSM - IndutelGSM.64601 COMAX-ANS VIETNAM

  4.      Hands free telephones

  Intellycom.74703 / Intellycom.74701 COMAX-ANS VIETNAM

  Intellycom.74603 / Intellycom.74601 COMAX-ANS VIETNAM

  5.      Signals for telephones

  -          Sounder/strobe with telephone relays AL105T

  AL105T.230.17 / AL105T.230.16 / AL105T.230.15 / AL105T.230.14 COMAX-ANS VIETNAM

  AL105T.230.13 / AL105T.230.12 / AL105T.230.11 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Sounder/strobe with telephone relays AL100T

  AL100T.230.17 / AL100T.230.16 / AL100T.230.15 / AL100T.230.14 COMAX-ANS VIETNAM

  AL100T.230.13 / AL100T.230.12 / AL100T.230.11 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Audible signal for telephone ZW2 - ZW2.075.1 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Signal bell WGS with telephone relay - WGS1.230.1003 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Hooter HPW with telephone relay - HPW1.230.1003 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Revolving flash light SLD with telephone relay

  SLD.230.1703 / SLD.230.1503 / SLD.230.1403 COMAX-ANS VIETNAM

  SLD.230.1203 / SLD.230.1103 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Strobe light for telephone L101T

  L101T.230.77 / L101T.230.75 / L101T.230.74 / L101T.230.73 COMAX-ANS VIETNAM

  L101T.230.72 / L101T.230.71 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Telephone-Ringer A100T - A100T.000.1 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Telephone-Ringer A105T - A105T.000.1 COMAX-ANS VIETNAM

  -          Combined signal for telephone FSK

  FSK.230.17 / FSK.230.15 / FSK.230.14 / FSK.230.13 COMAX-ANS VIETNAM

  FSK.230.12 / FSK.230.11 COMAX-ANS VIETNAM

  6.      Telephone hoods

  TSH404.90123 / TSH404.90122 / TSH404.90115 / TSH404.90114 COMAX-ANS VIETNAM

  TSH404.90113 / TSH404.90112 / TSH404.90101 COMAX-ANS VIETNAM

  7.      Telephone cases

  TSH401.90008 / TSH401.90000 COMAX-ANS VIETNAM

  II.                  Ex II Signals

  1.      Optical ExII signal devices

  -       Compact ExII strobe light dSLB20

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com