Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Hỗ trợ trực tuyến

  Skype Me™! dieu.ans@ansvietnam.com
  0902.337.066
  Skype Me™! tuyen@ansgroup.asia
  0903.051.748

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 6
   • Khách Khách 6
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0425452

  Stock

  BZ2.230.77 / BZ2.230.75 / BZ2.230.74 / BZ2.230.72 / BZ2.230.71 COMAX-ANS VIETNAM 

  DSLB20.230.77 / DSLB20.230.75 / DSLB20.230.74 / DSLB20.230.73 COMAX-ANS VIETNAM

  DSLB20.230.71 / DSLB20.024.27 / DSLB20.024.25 / DSLB20.024.24 COMAX-ANS VIETNAM

  DSLB20.024.23 / DSLB20.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  -       Compact ExII strobe light dSLB25

  DSLB25.230.77 / DSLB25.230.75 / DSLB25.230.74 / DSLB25.230.73 COMAX-ANS VIETNAM

  DSLB25.230.71 / DSLB25.024.27 / DSLB25.024.25 / DSLB25.024.24 COMAX-ANS VIETNAM

  DSLB25.024.23 / DSLB25.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII xenon strobe light BZ

  BZ2.230.77 / BZ2.230.75 / BZ2.230.74 / BZ2.230.72 / BZ2.230.71 COMAX-ANS VIETNAM

  BZ2.024.27 / BZ2.024.25 / BZ2.024.24 / BZ2.024.22 / BZ2.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  BZ2.012.27 / BZ2.012.25 / BZ2.012.24 / BZ2.012.22 / BZ2.012.21 COMAX-ANS VIETNAM

  -       Multicolour LED Signal light GH5

  GH5.230.1 / GH5.024.2 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII multifunction LED signal light dSLBL

  dSLBL.230.17 / dSLBL.230.15 / dSLBL.230.14 / dSLBL.230.13 COMAX-ANS VIETNAM

  dSLBL.230.11 / dSLBL.024.27 / dSLBL.024.25 / dSLBL.024.24 COMAX-ANS VIETNAM

  dSLBL.024.23 / dSLBL.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII revolving flash light dSLDF21

  dSLDF21.230.12 / dSLDF21.230.11 COMAX-ANS VIETNAM

  dSLDF21.024.32 / dSLDF21.024.31 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII LED multifunction light LEX

  LEX.230.12 / LEX.230.11 / LEX.024.22 / LEX.024.21 COMAX-ANS VIETNAM

  1.      Audible ExII signal devices

  -       Exll Hooter dGH21

  DGH21.230.1 / DGH21.024.2 COMAX-ANS VIETNAM

  -       Exll Bell dGW21

  DGW21.230.1 / DGW21.024.2 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII Sound generator dEV21

  dEV21.230.1 / dEV21.024.2 COMAX-ANS VIETNAM

  -       Audible ExII signal EZW3 - EZW3.230.1 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII Signalling Hooter mHP11

  mHP11.230.1005 / mHP11.115.1005 / mHP11.024.2005 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII Signalling Hooter mHP12

  mHP12.230.1004 / mHP12.024.2004 COMAX-ANS VIETNAM

  -       Intrinsically safe Piezo buzzer IS-pA1 - ISPA1.024.2 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII sounder dEV20 - dEV20.230.7 / dEV20.024.2 COMAX-ANS VIETNAM

  -       Exll Signaling Hooter mHG11

  MHG11.230.1005  / MHG11.230.1004 COMAX-ANS VIETNAM

  MHG11.024.2005  / MHG11.024.2004 COMAX-ANS VIETNAM

  I.                    Ex II telephones and accessories

  1.      ExII telephones

  -       ExII Telephone Resistel - ExII Resistel.86101 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII Telephone Ferntel

  ExII Ferntel3.43021 / ExII Ferntel3.42021 COMAX-ANS VIETNAM

  ExII Ferntel3.41021 / ExII Ferntel3.40021 COMAX-ANS VIETNAM

  2.      ExII Telephones IP

  -       ExII Telephone Ferntel IP

  ExII FerntelIP.4312199 / ExII FerntelIP.43121 COMAX-ANS VIETNAM

  ExII FerntelIP.4112199 / ExII FerntelIP.41121 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII Telephone ResistTel IP - ExII ResistelIIP.86180 COMAX-ANS VIETNAM

  3.      ExII signals for telephones

  -       Combined Exll signal for telephone EFSK

  EFSK.230.17 / EFSK.230.15 / EFSK.230.14 COMAX-ANS VIETNAM

  EFSK.230.13 / EFSK.230.12 / EFSK.230.11 COMAX-ANS VIETNAM

  -       Audible ExII signal for telephone-EZW2-EZW2.075.1 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII Signal hooter dRGH21 with telephone relay - DRGH21.230.1 COMAX-ANS VIETNAM

  -       ExII Bell dRGW21 with telephone relay - DRGW21.230.1 COMAX-ANS VIETNAM

   

  II.                  Alarm transmitters

  1.      SMS transmitters stander net

  SV8000PM-ED / SV8000PM-AD / SV4400PM-ED / SV4400PM-AD COMAX-ANS VIETNAM

  SV4040PM-ED / SV4040PM-AD / SV2000PM-ED / SV2000PM-AD COMAX-ANS VIETNAM

  SV0200PM-ED / SV0200PM-AD / SV0020PM-ED / SV0020PM-AD COMAX-ANS VIETNAM

  2.      SMS transmitters GMS net

  SV8002GM-ED / SV8002GM-AD / SV4402GM-ED / SV4402GM-AD COMAX-ANS VIETNAM

  SV4402GL-ED / SV4402GL-AD / SV4042GM-ED / SV4042GM-AD COMAX-ANS VIETNAM

  SV4042GL-ED / SV4042GL-AD / SV2000GM-ED / SV2000GM-AD COMAX-ANS VIETNAM

  SV0200GM-ED / SV0200GM-AD / SV0200GL-ED / SV0200GL-AD COMAX-ANS VIETNAM

  SV0020GM-ED / SV0020GM-AD / SV0020GL-ED / SV0020GL-AD COMAX-ANS VIETNAM

  SV0000GM-ED COMAX-ANS VIETNAM

   

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com