Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 6
   • Khách Khách 6
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0284435

  Stock

  Model 200 - 1800 SCFM [3058 m3/Hr] Forward Ultra High Flow Volume Booster (M200) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam 

  Keywords_FAIRCHILD + ROTORK

  http://www.rotork.com/en/product/

  http://fairchildproducts.com/

   

  Model 2000 - 40 SCFM [68 m3/Hr] Forward/Exhaust Flow No Bleed Volume Booster (M2000)_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 20 - 45 SCFM [76.5 m3/Hr] Forward/Exhaust Flow Volume Boosters (M20) Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 4500 - 150 SCFM [255 m3/Hr] Forward/Exhaust High Flow No Bleed Volume Boosters (M4500A)_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 200 - 1800 SCFM [3058 m3/Hr] Forward Ultra High Flow Volume Booster (M200) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 200XLR - 1800 SCFM [3058 m3/Hr] Forward/Exhaust Ultra High Flow Volume_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Boosters (M200XLR) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  M20 Back Pressure Pneumatic Booster (M20BP) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  M4500A Back Pressure Pneumatic Booster (M4500ABP) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 4800A - 500 SCFM [850 m3/HR] Forward/Exhaust High Flow No Bleed Volume Booster with Bypass Valve (M4800A) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 4900A - 500 SCFM [850 m3/HR] Forward/Exhaust High Flow No Bleed Volume Booster (M4900A) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  High Precision Pressure Regulators (M10) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Industrial Process Transducers_Fast Response E/P, I/P Pressure Transducers (T5200) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Fast Response High Flow E/P, I/P Pressure Transducers (T5220) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Adjustable Ratio, E/P, I/P Pressure Transducer (T5221) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Digital Pressure Transducer (T5400) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Digital High Flow E/P, I/P Pressure Transducer (T5420) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  High Flow E/P, I/P Pressure Transducers (T5700) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Compact E/P, I/P Pressure Transducers (T6000) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Lock in Place I/P Pressure Transducers (T6100) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Relays_Biasing Relays_Positive and Negative Bias Relay (M14) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Positive Bias Relay (M15) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Multi-Stage Positive Bias Relay (M85D) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  High Flow Positive Bias Relay (M1500A) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Filters and Accessories_Manifold Kits for T6000, T7800 and T7950 Transducers Current to Pneumatic (I/P or E/P) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Manifold Kits for T8000 Series Transducers Pneumatic to Current (P/I) ()_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Rack Kits for T6000, T7800 and T8000 Transducers ()_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Pressure Regulators_High Precision Pressure Regulators_High Precision Pressure_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam Regulators (M10)

  Compact Precision Pressure Regulators (M30) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Compact Multi Stage Precision Pressure Regulator (M80) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Multi Stage Precision Pressure Regulators (M81) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  High Flow Precision Pressure Regulator (M100) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  No Bleed Precision Pressure Regulator (M1000) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  High Flow No Bleed Precision Pressure Regulator (M4000A) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Low Pressure Precision Pressure Regulator (M4100A) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Low Pressure Precision Pressure Regulator (M11) _Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  M4100A Low Pressure Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  M72 High Performance Mini-Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  M4000ABP High Flow Back Pressure Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  MP2400 Low Pressure Motorized Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 11 and 11BP Low Pressure Regulators_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 55 Minature Pressure Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 67 Precision Stainless Steel Fuel Control Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  HPP High Pressure Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  HPD High Pressure Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Model 17 High Precision Vacuum Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  High Pressure 24XFM Motorized Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  T9000 Series Pressure Controller_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  TD8600 P/I Pressure Transmitter_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Low Emission TXI7850 I/P_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  T6100 Lock In Place I/P Transducer_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  Pneumatic Volume Boosters_M20BP Volume Booster_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  M4500ABP Back Pressure Volume Booster_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  M4900A Volume Booster_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  FR - Filter Regulator_Fairchid_Rotork_Soldo_ANS Viet nam

  The third generation intelligent actuator_IQ3 standard_Rotork_ANS Viet Nam

  K-TORK vane actuators_Rotork_ANS Viet Nam

  Type K_Rotork_ANS Viet Nam

  IQ3M Modulating_Rotork_ANS Viet Nam

  IQ3ML Linear Modulating_Rotork_ANS Viet Nam

  IQ3S Multi-turn Single Phase Actuator_Rotork_ANS Viet Nam

  IQ3D Multi-turn Direct Current Actuator_Rotork_ANS Viet Nam

  © Copyright 2011 Metal Work Vietnam, All right reserved.
  Địa chỉ : D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Điện thoại : (84.8) 3517 0401      

  HP : 0902.937.088 Ms Liên 

  Email : lien.ans@ansvietnam.com

  Email : hai.ans@ansvietnam.com

  Website : www.ansvietnam.com